โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0(Sports for All)

20 ก.ย. 2560      58 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print18 กันยายน 2560 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับโรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sports for All) ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกวิธี โดยแนะนำ การออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ง่าย สะดวกและ ใช้พื้นที่น้อย สามารถออกกำลังกายเองได้ที่บ้าน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเป็นวิทยากรแนะนำ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดเป็นอย่างดี

ภาพถ่ายโดย จพล.ประจำอำเภอ จ.สุรินทร์