โครงการส่งเสริมพลศึกษากีฬานันทนาการและสุขภาพ อ.ท่าตูม

14 ก.ย. 2560      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

13 กันยายน 2560 อำเภอท่าตูมโดยฝ่ายกีฬาอำเภอท่าตูมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการและส่งเสริมสุขภาพอำเภอท่าตูม ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมการละเล่น และรู้จักวิธีการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯจำนวน 100 คน โดยมีเจ้าหน้าที่พลศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการฯดังกล่าวได้เสร็จสิ้น ลงแล้ว ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

ภาพถ่ายโดย สุพจน์ ดีเข็ม จพล.อ.ท่าตูม