กีฬาเด็กเล็ก อ.ลำดวน

7 ก.ย. 2560      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print7 กันยายน 2560 ฝ่ายกีฬาอำเภอลำดวน ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลลำดวน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กเล็กได้รู้จักการออกกำลังกายที่ถุกวิธี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเป็นอย่างดี

ภาพถ่ายโดย ปาลิกา นิลจันทร์ จพล.อ.จอมพระ