การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560

20 ก.ย. 2560      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

18 กันยายน 2560 จังหวัดนครราชสีมาโดยศูนย์ปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศรีพิมานชั้น 1 โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ฯพณฯ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม และนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งการประชุมดังกล่าวฯ ได้เสร็จสิ้นลงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดเป็นที่เรียบร้อย

ภาพถ่ายโดย นภาพร ผ่านไชย เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว