โครงสร้างบุคลากร

4 มี.ค 2561      21 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายอนันต์ อุดมศิลป์ <BR><br />
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
นายอนันต์ อุดมศิลป์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์


น.ส.ณัฐกฤตา จันทร์กฤษ <BR><br />
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ณัฐกฤตา จันทร์กฤษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอนุชา ปะทิรัมย์ <BR><br />
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอนุชา ปะทิรัมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส.สุวณีย์ แก้ววงษา <BR><br />
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.สุวณีย์ แก้ววงษา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเจตจันทร์ ศิริโสม <BR><br />
พนักงานขับรถยนต์
นายเจตจันทร์ ศิริโสม

พนักงานขับรถยนต์


น.ส.ดวงพร บุญยืน <BR><br />
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ดวงพร บุญยืน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพัฒนเทพ บุญสุข <BR><br />
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายพัฒนเทพ บุญสุข

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


น.ส.นภาพร ผ่านไชย <BR><br />
เจ้าหน้าที่พัฒนาการ<br />
ท่องเที่ยว
น.ส.นภาพร ผ่านไชย

เจ้าหน้าที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยว


นางวรรณา ทองพินิจ <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษา สกท.จ.สุรินทร์
นางวรรณา ทองพินิจ

เจ้าหน้าที่พลศึกษา สกท.จ.สุรินทร์


นายจำนงค์ เหมือนถวิล <BR><br />
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายจำนงค์ เหมือนถวิล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


น.ส.หนึ่งฤทัย ศรดอก <BR><br />
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.หนึ่งฤทัย ศรดอก

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาววิภาดา สลากัน <BR><br />
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิภาดา สลากัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน