โครงสร้างเจ้าหน้าที่พลศึกษา

4 มี.ค 2561      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายอนันต์ อุดมศิลป์ <BR><br />
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
นายอนันต์ อุดมศิลป์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์


นางปาลิกา นิลจันทร์ <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอจอมพระ
นางปาลิกา นิลจันทร์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอจอมพระ


นายบุญส่ง ใจหาญ <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอชุมพลบุรี
นายบุญส่ง ใจหาญ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอชุมพลบุรี


นายพรภิราม พลศรี <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสังขะ
นายพรภิราม พลศรี

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสังขะ


นายสุพจน์ ดีเข็ม <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอท่าตูม
นายสุพจน์ ดีเข็ม

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอท่าตูม


น.ส.อาริยา พิมพ์จันทร์ <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเขวาสินรินทร์
น.ส.อาริยา พิมพ์จันทร์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเขวาสินรินทร์


น.ส.สุรินทา พิมพ์งาม <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสนม
น.ส.สุรินทา พิมพ์งาม

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสนม


นายกิตติศักดิ์ กลิ่นหอม <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอรัตนบุรี
นายกิตติศักดิ์ กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอรัตนบุรี


นายสิทธิกร สิงห์ทอง <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอศีรขรภูมิ
นายสิทธิกร สิงห์ทอง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอศีรขรภูมิ


นายจตุพล ชูรัตน์ <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพนมดงรัก
นายจตุพล ชูรัตน์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพนมดงรัก


 			นางปราณี สายธนู <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอโนนนารายณ์
นางปราณี สายธนู

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอโนนนารายณ์


 นายศรายุทธ จอกทอง <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอศรีณรงค์
นายศรายุทธ จอกทอง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอศรีณรงค์


นายวรวิทย์ สุขยา <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอกาบเชิง
นายวรวิทย์ สุขยา

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอกาบเชิง


น.ส.ลักขณา บุราคร <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสำโรงทาบ
น.ส.ลักขณา บุราคร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสำโรงทาบ


นางเบญจพร กาแก้ว <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองสุรินทร์
นางเบญจพร กาแก้ว

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองสุรินทร์


นายชูเกียรติ สถิตอินทาพร <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอลำดวน
นายชูเกียรติ สถิตอินทาพร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอลำดวน


นายพงศธร ขำมณี <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอบัวเชด
นายพงศธร ขำมณี

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอบัวเชด


นายณัฐวุฒิ เจตธำรง <BR><br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอปราสาท
นายณัฐวุฒิ เจตธำรง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอปราสาท