โครงสร้างเจ้าหน้าที่พลศึกษา

4 มี.ค 2561      248 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายอนันต์ อุดมศิลป์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์


นางปาลิกา นิลจันทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอจอมพระ


นายบุญส่ง ใจหาญ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอชุมพลบุรี


นายพรภิราม พลศรี
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสังขะ


นายสุพจน์ ดีเข็ม
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอท่าตูม


น.ส.อาริยา พิมพ์จันทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเขวาสินรินทร์


น.ส.สุรินทา พิมพ์งาม
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสนม


นายกิตติศักดิ์ กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอรัตนบุรี


นายสิทธิกร สิงห์ทอง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอศีรขรภูมิ


นายจตุพล ชูรัตน์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพนมดงรัก


นางปราณี สายธนู
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอโนนนารายณ์


นายศรายุทธ จอกทอง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอศรีณรงค์


นายวรวิทย์ สุขยา
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอกาบเชิง


น.ส.ลักขณา บุราคร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสำโรงทาบ


นางเบญจพร กาแก้ว
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองสุรินทร์


นายชูเกียรติ สถิตอินทาพร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอลำดวน


นายพงศธร ขำมณี
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอบัวเชด


นายณัฐวุฒิ เจตธำรง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอปราสาท