ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชันบุรินทร์ 11 มิ.ย. 2561 41 ครั้ง
ประกวดราคจ้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin จังหวัดสุรินทร..... 11 มิ.ย. 2561 121 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม จำนวน1 แห่ง ประจำปีงบ..... 4 มี.ค 2561 161 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม 1 แห่ง 16 ก.พ. 2561 75 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องสอบราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว"มหัศ..... 1 ส.ค. 2560 50 ครั้ง