ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินท.....   16 มี.ค 2564 234 ครั้ง
ประกาศจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม "คาราวานการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเปิดตลาดการท่องเที่ยว.....   11 ก.ค. 2562 390 ครั้ง
ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการเปิดตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมข.....   11 ก.ค. 2562 425 ครั้ง
ประกวดราคจ้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin จังหวัดสุรินทร.....   11 มิ.ย. 2561 540 ครั้ง
ประกวดเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชันบุรินทร์   11 มิ.ย. 2561 442 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม จำนวน1 แห่ง ประจำปีงบ.....   4 มี.ค 2561 853 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม 1 แห่ง   16 ก.พ. 2561 430 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องสอบราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว"มหัศ.....   1 ส.ค. 2560 480 ครั้ง