ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Search

dot
dot
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ General Information
dot
bulletประวัติความเป็นมา History Background of Surin
bulletข้อมูลพื้นฐาน (Folio) จังหวัดสุรินทร์
bulletการเดินทาง Traffic
bulletเทศกาลงานประเพณี Events&Festivals
bulletจะกินที่ไหนดี Restaurants
bulletค่ำนี้นอนไหน Hotel / Accomodation
dot
ข้อมูลด้านท่องเที่ยว Tourism Information
dot
bulletแหล่งท่องเที่ยว Tourism Attractions
bulletประเพณี-ศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานจังหวัดสุรินทร์ ตอนที่ 1
bulletสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว Product&Souvenirs
bulletแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ Surin Tourist Map
bulletสถิติการท่องเที่ยว Tourist Arrivals
bulletมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
bulletเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
dot
ข้อมูลด้านกีฬาและนันทนาการ Sports Information
dot
bulletกฎกติกากีฬาประเภทต่าง ๆ
bulletปฏิทินกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2555
bulletเครือข่ายด้านการกีฬา
bulletคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุรินทร์
dot
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
bulletยุทธศาสตร์การกีฬา
dot
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
dot
bulletระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Network Links
dot
จังหวัดสุรินทร์ Surin Province
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletศูนย์คชศึกษา Elephant Study Center
bulletท่องเที่ยวเชิงเกษตร AGRO Tourism
bulletเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism
bulletพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ Surin National Museum
bulletฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Database of Archeological Site in North-Eastern Thailand
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Administration Organization
bulletชุมชนเขวาสินรินทร์
สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
สโมสรฟุตบอลสุรินทร์ ซิตี้
dot
Picture Gallery
dot
dot
ติดต่อสำนักงาน Contact us
dot
สทกจ.สุรินทร์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ Surin, Provincial Office of Tourism and Sports (New)
bulletSuggest/Comment/รับเรื่องร้องเรียน Complaint
bulletกระทู้
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)
การประชุมสัมมนา

   กำหนดการประชุมสัมมานข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์และบุรีรัมย์ )  วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม  2555

ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  (เขากระโดงสเตเดี้ยม )

อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบรีรัมย์

.........................................

เวลา   09.00 น.               - รายงานตัว / ลงทะเบียน ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์( เขากระโดงสเตเดี้ยม ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

 

         10.00 น.               - ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการร่วมกันของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ( เฉพาะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทั้ง 3 จังหวัด )

            12.00  น.              - รับประทานอาหารกลางวัน

         13.00 น.                - การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมจังหวัดนครราชสีมากับทีมจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ (ทุกหน่วยงาน)

                                      - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชักคะเย่อ / วิ่งเปรี้ยวและวิ่งกระสอบ) ระหว่างทีมจังหวัดนครราชสีมากับทีมจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ (ทุกหน่วยงาน)

                                      - การแข่งขันเปตองผู้บริหารระหว่างทีมจังหวัดนครราชสีมากับทีมจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ (ทุกหน่วยงาน)

         18.00  น.               - รับประทานอาหารเย็น ( กิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน )

         21.00  น.               - สิ้นสุดกิจกรรม / พักผ่อน

 

 ภาพกิจกรรม....

 
ประชาสัมพันธ์ PR News

งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2557
มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมนครชัยบุรินทร์ (Thai Silk Village)
กิจกรรมรถยนต์แรลลี่ "กระโพ แรลลี่ สีสันบ้านช้าง"
มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 54 Amazing Surin's Elephant Round-up 2014
งาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง” ประจำปี 2557
งานประเพณี “บวชนาคช้าง” ประจำปี 2557
งาน "เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
งานสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557
วันช้างไทย 13 มีนาคม 2557
ขอเชิญเที่ยวงาน วันข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และมหกรรรมไหมสุรินทร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2557
การรับสมัครคู่สมรสร่วมกิจกรรม "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" article
เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 2 Khong dee muang surin 2nd 1 November 2013 - 31 January 2014
มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 53rd Amazing Surin's Elephant round-up 2013
ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ" ประจำปี 2556 article
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2556 อ.ท่าตูม
รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ย้ายที่ทำการ
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ
งาน "เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556
วันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง วันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2556
งานประเพณีสืบสานปราสาทภูมิโปน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556
งาน "รักช้าง ส่งเสริมช้างอยู่บ้าน ไปเที่ยวบ้านช้าง"
จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2556 Elephant Wedding (Kuay-style wedding) 2013
งานวันข้าวหอมมะลิอินทรีย์และมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ ครั้งที่ 6 article
เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 8th SIFF Surin International Folklore Festival
โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด
งานเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่ฟ้าบารมีปีมังกรทอง 2555 article
มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2555 Amazing Surin's Elephant Round-up 2012
มหกรรมข้าวหอมมะลิไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี Thai Hom Mali Rice Festival 2012 : Surin
งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2555 article
มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหงัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2555
งานฮาวปลึงกระแบ๊ย (เรียกขวัญควาย) ประจำปี 2555 article
งานประเพณีบวชนาคช้างฯ ประจำปี 2555
งานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
งาน "เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา" ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2555 article
งานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 article
งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ article
งานวันช้างไทย article
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ article
งานแสดงแสง สี เสียง ปราสาทมีชัย article
พิธี "ซัตเต" และ "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" article
ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา" ประจำปี 2555 article
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลปลาไหล ปี2554 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2554 article
แซนโฎนตา ประจำปี 2554 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.