ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Search

dot
dot
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ General Information
dot
bulletประวัติความเป็นมา History Background of Surin
bulletข้อมูลพื้นฐาน (Folio) จังหวัดสุรินทร์
bulletการเดินทาง Traffic
bulletเทศกาลงานประเพณี Events&Festivals
bulletจะกินที่ไหนดี Restaurants
bulletค่ำนี้นอนไหน Hotel / Accomodation
dot
ข้อมูลด้านท่องเที่ยว Tourism Information
dot
bulletแหล่งท่องเที่ยว Tourism Attractions
bulletประเพณี-ศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานจังหวัดสุรินทร์ ตอนที่ 1
bulletสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว Product&Souvenirs
bulletแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ Surin Tourist Map
bulletสถิติการท่องเที่ยว Tourist Arrivals
bulletมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
bulletเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
dot
ข้อมูลด้านกีฬาและนันทนาการ Sports Information
dot
bulletกฎกติกากีฬาประเภทต่าง ๆ
bulletปฏิทินกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2555
bulletเครือข่ายด้านการกีฬา
bulletคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุรินทร์
dot
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
bulletยุทธศาสตร์การกีฬา
dot
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
dot
bulletระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Network Links
dot
จังหวัดสุรินทร์ Surin Province
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletศูนย์คชศึกษา Elephant Study Center
bulletท่องเที่ยวเชิงเกษตร AGRO Tourism
bulletเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism
bulletพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ Surin National Museum
bulletฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Database of Archeological Site in North-Eastern Thailand
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Administration Organization
bulletชุมชนเขวาสินรินทร์
สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
สโมสรฟุตบอลสุรินทร์ ซิตี้
dot
Picture Gallery
dot
dot
ติดต่อสำนักงาน Contact us
dot
สทกจ.สุรินทร์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ Surin, Provincial Office of Tourism and Sports (New)
bulletSuggest/Comment/รับเรื่องร้องเรียน Complaint
bulletกระทู้
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง article
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
   

                ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 10 กม. โดยใช้เส้นทางถนนสายเกาะลอย-เมืองลิง เป็นโรงงานทอผ้ายกทองโบราณที่คุณภาพผ้าและลายทัดเที่ยมของโบราณ เป็นการทอโดยใช้ใยไหมเส้นเล็กละเอียด (ไหมน้อย) มาย้อมสีธรรมชาติ ด้วยเทคนิคแบบโบราณผสานกับการออกแบบลวดลายที่วิจิตร แบบลายชั้นสูงในอดีตเช่น ลายเทพพนม ลายหิ่งห้อยชมสวน ลายก้านขดเต้นรำ ลายครุฑยุคนาค เป็นต้น รวมทั้งไหมทองคำที่ผลิตขึ้นมาจากเส้นเงินบริสุทธิ์แล้วปั่นควบกับเส้นไหม นำมาทักทอเป็นผ้าไหมยกทอง ที่มีความวิจิตรงดงาม ในการออกแบบและการทอแต่ละผืนต้องใช้เวลานาน บางผืนอาจใช้เวลาเป็นปีจึงแล้วเสร็จ ขึ้นอยู่กับขนาดของตะกอ การทอผ้าไหมของชาวบ้านท่าสว่างได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักพระราชวัง   และมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทอผ้าไหมมอบให้กับผู้นำเอเปค เมื่อปี พ.ศ. 2546

   

          It is located at the Tha Sawang Village, Tambol Ta Sawang, Amphoe Mueang, about 10 kilometers from Surin city along Ke Loi-Mueang Lieng Road.  It is a fabric of Pha-Mai-Yok-Thong-Boran (ancient silk weaving with gold threads).  The process is to dye very small silk threads (called Mai Noi) and weave them under many ancient designs such as Thep Phanom, Hing Hoi Chomsuan, Kankhod Tenram, Krut Yud Nark. etc. including the famous and beautiful golden brocade silk fabric which is made of pure silver threads being woven with silk threads.  It takes very long time for each design (2-3 months) and 1-3 months or year for weaving of each fabric-depend on the design and the number of take or (selection of silk yarns) used for weaving (maximum Takor was 1418)
          This weaving project is supported and promoted by the Bureau of the Royal House hold and Her Mafesty the Queen's Foundation.  The silk was selected as the fabric to produce shirts for all country leader in the APEC Meeting in the year 2003.

      

 

 

บ้านท่าสว่าง หมู่บ้านทอผ้าไหมAPEC OTOP
ที่อยู่ บ้านท่าสว่าง ต. ท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
ความเป็ นมาของกลุ่ม เริ่มจากการที่คนในชุมชนทอผ้าไว้ใช้เอง หากมีผ้าทอเหลือจะรวมกลุ่มกันไปขายตามงานต่างๆ ที่จัดขึน้ ในตัวเมือง หรือขายตามร้านค้าต่างๆ โดยจะทำเป็ นอาชีพเสริม เนื่องจากอาชีพหลัก คือ การทำเกษตรกรรม นอกจากนีค้ นในชุมชนบางส่วนเป็นกลุ่มคนที่เคยไปรับจ้างทอผ้าตามโรงงานต่างๆ แล้วกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านยามชรา ประกอบกับการที่ชุมชนเริ่มมีชื่อเสียงขึน้ จากผ้าไหมยกทองของอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ทำให้เกิดการตัง้ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างขึน้ เพื่อรวมตัวกันทอผ้าไหมและเปิ ดร้านขายผ้าไหมในชุมชน  โดยปัจจุบันได้กลายมาเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน เนื่องจากที่ตัง้ ของหมู่บ้านเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมือง และได้รับการส่งเสริมจากทางจังหวัดสุรินทร์ทำให้มีลูกค้าแวะเวียนเข้า
ไปซือ้ ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ  ปัจจุบันกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ตั้ง อยู่ที่ 179 ซอย เรือนไทย
ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โดยกลุ่มเริ่มดำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 แต่ได้จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2546

โดยมีประธานกลุ่มชื่อ คุณปราณี ติดใจดี อายุ 39 ปี โทรศัพท์มือถือ 087-5099507

E-mail address:Prani_surin@hotmail.com

 

หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา
หมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องว่า"ทอผ้าไหมหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ"เมื่อ ครั้งทอผ้ายกทองทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จากการริเริ่มผลงานศิลปหัตกรรมของกลุ่มทอผ้ายกทอง"จันทร์โสมา" ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูการทอผ้ายกทองชั้นสูงแบบราชสำนักไทย โบราณ โดยมี อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เป็นแกนนำและเป็นผู้รวบรวมชาวบ้านท่าสว่างมารวมกลุ่มกันทำงานทอผ้ายามว่าง จากงานไร่งานนา ด้วยการออกแบบลวดลายที่สลับซับซ้อนงดงามและศักดิ์สิทธิ์ผสมผสานกันระหว่าง ลวดลายการทอแบบราชสำนักกับเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้าน จนกลายเป็นผ้าทอที่มีความงดงามอย่างมหัศจรรย์และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว โลก ผลงานที่โดดเด่นของที่นี่คือการได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้ทอผ้าสำหรับ ตัดเสื้อผู้นำและผ้าคลุมไหล่สำหรับคู่สมรสผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมผู้นำเอเปกเมื่อปลายปี 2546 จนเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในชื่อ"หมู่บ้านทอผ้าเอเปก"และรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ของประเทศ ความโดดเด่นของผ้าไหมยกทอง "จันทร์โสมา" เกิดจากการเลือกเส้นไหมน้อยที่เล็กและบางเบานำมาผ่านกรรมวิธีฟอก ต้มแล้วย้อมสีธรรมชาติด้วยแม่สีหลักสามสีคือสีแดงจากครั่งสีเหลืองจากแก่น แกแลและสีครามจากเมล็ดคราม สอดแทรกการยกดอกด้วยไหมทองที่ทำจากเงินแท้มารีดเป็นเส้นเล็กๆปั่นควบกับเส้น ด้าย ใช้ตะกอเส้นพุ่งพิเศษที่ทำให้เกิดลายจำนวนตะกอมากกว่าร้อยตะกอ จนกระทั่งการวางกี่บนพื้นดินธรรมดามีความสูงไม่พอ ต้องขุดดินบริเวณนั้นให้เป็นหลุมลึกไป2-3 เมตร เพื่อรองรับความยาวของตะกอที่ห้อยลงมาจากกี่ให้เป็นระเบียบ ให้คนสามารถอยู่ในหลุมเพื่อสอดตะกอไม้ได้ด้วย เนื่องจากไม้ตะกอมีจำนวนมาก จึงต้องใช้คนทอถึง ๔-๕ คน คือจะมีคนช่วยกตะกอ 2-3 คน คนสอดไม้ 1 คนและคนทออีก 1 คน และความซับซ้อนทางด้านเทคนิคการทอ จะได้ผลงานเพียงวันละ 6-7 เซนติเมตรเท่านั้น การเข้าชมสามารถเข้าชมได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การเดินทาง จากตัวเมืองสุรินทร์ใช้เส้นทางหลวงชนบท สร.4026 ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอด
แหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์คชศึกษา
หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
ตลาดการค้าช่องจอม
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม)
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง article
วนอุทยานพนมสวาย
วัดเขาศาลา article
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทศีขรภูมิ หรือ ปราสาทบ้านระแงง
ปราสาทตาวาย
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ article
หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ article
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
ปราสาทช่างปี่
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยว Thai Silk Village
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
วนอุทยานป่าสนหนองคู article
ปราสาทยายเหงา article
ปราสาทเมืองที
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทบ้านพลวง
รวมแหล่งท่องเที่ยวประเภท โบราณสถาน[1]

Opinion No. 1 (4273)

อยากไปชมขั้นตอนการทอผ้าไหม

จะไปได้ไหมครับ

ผมทำวิจัยด้านไหมอยู่

จะเยี่ยมชมได้ไหมครับ

By เอ (niponpim-at-hotmail-dot-com)Date 2008-12-08 21:12:15


Opinion No. 2 (8499)

สวยงามมากเลยค่ะ

 

ไปเที่ยวมาแล้ว

 

น่าทึงมากค่ะ

 

ว่าสุรินทร์มีของดีอยู่

By King (Kingdorm_kf-at-hotmail-dot-com)Date 2009-06-14 16:23:57


Opinion No. 3 (11297)

อยากเรียนทำผ้าไหม อยากรู้สามารถเรียนฬด้ที่ไหนค่ะ

By nouii (supattra_siamthong-at-hotmail-dot-com)Date 2009-10-29 02:45:02


Opinion No. 4 (11699)

อยากเห็นหลานชายเจ้าของโรงทอที่ชื่อกริช

By พระโกฏิ Date 2009-11-23 20:44:49


Opinion No. 5 (133311)

ผ้าไหมสวยมากเลยค่ะชอบมากเลย

By กฤษณา Date 2010-01-20 12:22:58


Opinion No. 6 (133330)

สวยงามมาก

By สำโรง Date 2010-01-22 13:49:38


Opinion No. 7 (133392)

ผมเยวคับหลายปีเลยสวยมากคับสาวอ่ะคับ

By jkkgki Date 2010-02-16 12:54:38


Opinion No. 8 (133862)

ผ้าไหมในต.ท่าสว่าง เป็นผ้าไหมที่ทอเองซึ่งมีความงดงามมากมีลวดลายไทยที่มีความงดงามละเอียดละอออยากให้เข้าไปชมในหมู่บ้านว่ามีความสวยงามแค่ไหนในฐานะที่เป็นลูกสะใภ้ในตำบลนี้ยังมีความประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งเราเองก็ไม่ได้เป็นคนจังหวัดนี้เลยประทับใจสุด ๆ คนในหมู่บ้านก็อัธยาสรัยดีค่ะ

By จากคนจังหวัดศรีสะเกษ Date 2010-05-25 16:07:45


Opinion No. 9 (134070)

เป็นลูกหลานบ้านท่าสว่างขนานแท้เลยค่ะ  แต่ตอนนี้ย้ายสำมโนครัวไปอยู่สมุทรปราการ ก็ยังภูมิใจ ที่เป็นคนบ้านท่าสว่าง

คุณแม่ก็ ทอผ้าไหมยกทองอยู่ที่เรือนไทยแห่งนี้ เห็นแม่บอกว่า ทำยากมาก วันหนึ่งทอได้ประมาณ 2 เซ็นติเมตร

 ใครผ่านไปทาง สุรินทร์ แวะเยี่ยมชมได้ทุกวันนะ มีร้านขายผ้าไหมขายด้วย ราคาไม่แพงเลย หลายร้าน ต่อราคาได้สบาย

เดี๋ยวนี้ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไปแล้ว

By ลูกแม่อิง Date 2010-06-28 21:16:06


Opinion No. 10 (134091)

ตอนนี้สนใจจะทำรายงานเรื่องการทอผ้าของที่นี้ แต่ไม่ค่อยมีข้อมูลในอินเตอร์เนต

ถ้าจะลงพื้นที่กันจริงๆไม่ทราบว่าควรจะติดต่อใครดีคะ แล้วที่นั่นเปิดให้เข้าชมทุกวันมั้ยคะ

รบกวนผู้รู้ตอบด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

 

By ผู้สนใจ Date 2010-07-02 20:40:06


Opinion No. 11 (134342)

สวยจริงๆขอคุณชาวท่าสว่าง

By สาวท่าสว่าง (thip_suwan-at-hotmail-dot-com)Date 2010-08-05 09:16:33


Opinion No. 12 (134416)

รักคนท่าสว่างครับ

By ake Date 2010-08-21 02:38:01


Opinion No. 13 (134422)

ผ้ไหมสวยมากวันี้เข้าไปชม  ท่านวิยาการอธิบายดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

By น้องกอล์ฟ (pasiri_12-at-hotmail-dot-com)Date 2010-08-21 23:22:41


Opinion No. 14 (134490)

เป็นคนสุรินทร์แท้ค่ะแต่ยังไม่เคยไปเที่ยวเลย

แต่ว่าอยากไปมาก  อยากเห็นว่าเขาทำกันยังไง

กำลังทำรายงานเกี่ยวกับผ้าไหมอยู่พอดีค่ะ

By แอน (sawalee_1985-at-hotmail-dot-com)Date 2010-08-31 14:42:00


Opinion No. 15 (134510)

พิ่งกลับมมาจากบ้านท่าสว่างค่ะ ไปซื้อผ้าไหม เพื่อนซื้อกันมาคนละเจ็ดแปดผืน  ฝนตกรถติดหล่ม ที่บ้านเขวา ได้ชาวบ้านใจดี มาช่วยลากรถให้ ขอบพระคุณมากๆเลย คนสุรินทร์ใจดีมาก คนสุราษฎร์รักคนสุรินทร์ค่ะ

By ป้าป้า Date 2010-09-04 12:51:48


Opinion No. 16 (134514)

อยู่ไกล้หมู่บ้านหนูเลยค่ะ ไปเเล้วสนุกมาก ผ้าไหมสวยมากๆเขาทำได้ปราณีตสุดๆเลย

By น้องอิ๋วบ้านโคกเพชรจ้า Date 2010-09-06 09:37:52


Opinion No. 17 (134674)

สวัสดีค่ะผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องผ้าไหม

ตอนนี้ดิฉันทำวิจัยเรื่องผ้าไหมอยู่ ไม่ทราบว่าพอมีใครให้ข้อมูลได้บ้างว่า "โครงการที่รัฐบาลได้สนับสนุนประชาชนที่ทอผ้ามีอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ค่ะ" รบกวน list รายการของโครงการนั้นๆด้วยจะได้มั้ยคะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ  

ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

จาก นักศึกษาปริญญาโท เชียงใหม่ค่ะ

By MA student Date 2010-10-04 07:45:06


Opinion No. 18 (136620)

สุรินทร์ก้อมีดี จร้า

By เคยปัยมาเเล้วสวยมากคะ Date 2010-12-11 18:41:46


Opinion No. 19 (136936)

ผ้าไหมบ้านท่าสว่างสวยมากเลยค่ะเป็นผ้าไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลกมีหลากลายสีหัยเลือกถ้าคัยมาเที่ยวหมู่บ้านท่าสว่างดายผ้าไหมกลับกันทุกคนเลยค่ะผ้าไหมสวยมาก อยากหัยทุกคนมาเที่ยวเเหล่งท่องเที่ยวผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์ หนูอยู่บ้านท่าสว่างเองค่ะรับรองว่ามาเที่ยวที่นี้ไม่ผิดหวังค่ะถ้าคัยมาอยากพักเที่ยวที่บ้านท่าสว่างที่หมู่บ้านดายมีบ้านพักโฮมสเตล หัยทุกคนพักและในหมู่บ้านก็ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่หัยความรู้เเก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยว ชมในหมู่บ้านก็คือ วัดสามัคคี วัดบ้านท่าสว่าง มีพระครูพิพิธประชานาถซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสามัคคีท่านได้นำเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ มาประยุธทำเกษตรอินทรีย์หัยเเก่ชาวบ้านเป็นเกษตรอินทรีย์ที่มัยใช้สารพิษ ใช้ปุ๋ยคอกและใบ้ไม้นำมาหมักก็เกิดเป็นเกาตรอินทรีย์อีกเเบบหนึ่งที่หัยความรู้เเก่ชาวบ้านท่าสว่างอยากบอกว่าสนุกมากเลยค่ะเเละดายนำความรู้การทำผ้าไหมหลากลายกลับบ้านด้วยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวนะค่ะสวัสดีปีใหม่ ขอหัยมีความสุข สุขภาพร่างกายเเข็งเเรงนะคะ บ๊าย

By นางสาวนารี วชิมาเภท บ้านท่าสว่าง Date 2011-01-10 14:51:22


Opinion No. 20 (137190)

พระตรึง วัดสามัคคี

ไหมท่าสว่างสวยมากเลย ผมไปหลายที่แล้วไม่เคยเห็นผ้าไหมที่สวยเหมือนที่นี้เลย

 

 

By พระตรึง กีม (kiptran32-at-yahoo-dot-com)Date 2011-01-29 19:58:46


Opinion No. 21 (137437)

เคยเข้าไปชม และมีโอกาศทำรยงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก ผ้าไหมลวดลายสวยงามสุดๆ  (ครูจิ๊บ)

By ครูจิ๊บ Date 2011-02-15 15:26:50


Opinion No. 22 (138659)

 บ้านผมเองเด้อ

 

 

By โก๋ซ่าท่าสว่าง (go-dot-q1tasawang-at-gmail-dot-com)Date 2011-05-15 16:30:42


Opinion No. 23 (138942)

เห็นรึเปล่าว่าท่าสว่างก็มีดีเหมือนกันนะจากเด็กกาเกาะ

By เด็กกาเกาะวะ Date 2011-05-29 21:18:45


Opinion No. 24 (139892)

ชาวบ้านใจดี  วัดเป็นศูนย์รวมใจ   ผ้าไหมงาม  แต่คนบางคนทำให้ชื่อเสียงของหมู่บ้านนี้เสียหายไปแล้ว  เป็นถึง อบต.  แต่ไม่มีความเป็นผู้นำ  ทำลายชื่อเสียง

By คนเคยไปและได้สัมผัส Date 2011-08-02 11:21:55


Opinion No. 25 (139930)

บ้านท่าสว่างท่อผ้าได้สวยมาก

By อมาวสี ทองพรม (amawasi-at-gotmail-dot-com)Date 2011-08-05 14:20:08


Opinion No. 26 (140206)

ผ้าไหมบ้านท่าสว่างสวยมากค่ะ  ชาวบ้านอัธยาศัยก็ดี  โดยเฉพาะ ส.อบต น่ารักมากพูดก็เพาะ 

ไปมาแล้ววันที่ 2-3 ก.ย. ที่ผ่านมา

By อ้อ (Apiradee57-at-gmail-dot-com)Date 2011-09-05 13:37:43


Opinion No. 27 (140457)

น่ารัก

 

By เเป้ง Date 2011-09-28 12:05:52


Opinion No. 28 (140504)

สวยมากกกก คนก้อมาดูบ่อยด้วยอ่ะ คัยยังไม่มาแวะมาดูน่ะ สุดยอดเลย"

By เด็ก KPD (am_kpd_-at-hotmail-dot-com)Date 2011-10-02 14:54:20


Opinion No. 29 (140739)

 เราก็เป็นลูกหลานคนสุรินทร์ที่ผลัดถิ่นมาอยู่เชียงใหม่  ได้มีโอกาศเดินทางกลับบ้านเมื่อเดือนที่แล้วได้ไปเที่ยวในหมู่บ้านนี้เหมือนกัน และซื้อผ้าไหมมาเยอะมากจริงๆ  ตอนนี้กำลังจะมีร้านเป็นของตัวเองที่เชียงใหม่แล้ว มีความสุขมากที่ได้ใส่ผ้าไหมของบ้านเกิดตัวเองค่ะ  ถ้าเพื่อนๆสนใจแนะนำร้านที่กาดรวมโชคหลังปีใหม่เปิดแน่นอนค่ะ  อย่าลืมแวะมานะค่ะ   ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

    

By ไหม (Sirikarn2006-at-gmail-dot-com)Date 2011-11-06 12:53:52


Opinion No. 30 (141005)

เราเป็นเด็กกระบี่ที่ได้รับโอกาสจากอาจารย์สุธรรม

และพี่ๆที่บ้านท่าสว่าง คิดถึงจังเลย

By กัญจน์ Date 2011-12-05 15:45:00


Opinion No. 31 (141623)

สวยอะชอบ

By faiy (Mma_harry-potter-at-hotmail-dot-com)Date 2012-01-24 19:04:46


Opinion No. 32 (141633)

 เป็นคนสุรินทร์ อำเภอจอมพระ  อยากทอผ้าไหมเป็น ไม่ทราบจะเรียนได้ที่ใหนค่ะ

By สิริกร (sirikorn-dot-40-at-hotmail-dot-com)Date 2012-01-25 15:11:18


Opinion No. 33 (143575)

เคยไปสุรินทร์เมื่อเดือนที่แล้ว เสียดายไม่ได้แวะ

By อยากไปสุรินทร์ Date 2012-08-10 20:54:16


Opinion No. 34 (143612)

 

กัญจน์น่ะ คิดถึงทุกคนเลย

 สบายดีกันน่ะ ติดตามข่าวเรื่องโขนตลอดเลย

มีโอกาสจะไปเยื่ยม

By กัญจน์ (กันตรึม งัย) (kankimki_kan-at-hotmail-dot-com)Date 2012-08-24 14:35:09


Opinion No. 35 (144000)

 นอกจากผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่าง ที่สวยงามและน่าทึ่งมากแล้ว  ผ้าไหมทอมือพื้นเมืองของชาวท่าสว่าง   ฝีมือสุดยอด........ ผลงานเยี่ยม  ซื้อมาตัดชุดทำงานใช้ไ้ด้เป็นสิบๆปี  ยังไม่เก่าและไม่รู้สึกเบื่อเลยค่ะ  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆค่ะ

By คุณครูทองเหลือ Date 2012-10-17 19:16:01


Opinion No. 36 (144217)

ผ้าไหมที่นี่สวยมาก บรรยายได้ไม่หมด ท่านต้องได้มาสัมผัสความงามด้วยตัวท่านเอง หากต้องการหาของที่ระลึกพื้นเมืองหรือของฝาก เชิญแวะมาที่นี่ได้ครบ ผู้รับก็จะประทับใจ เป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเราด้วยค่ะ ดิฉันไปอุดหนุนหลายผืนแล้ว ชอบมาก ผู้คนที่นี่อัธยาศัยดี และขอขอบคุณอาจารย์วีรธรรม  ตระกูลเงินไทย  ที่เป็นผู้บุกเบิกนำความเจริญสู่ชาวท่าสว่าง

By ครูสมใจ รร.ท่าสว่างวิทยา จ.สุรินทร์ Date 2012-11-27 15:10:29


Opinion No. 37 (144870)

Do you sell your Silk to the west? I have intrested parties in the Usa and United Kingdom.

We are looking for large quantities at a price to suit both parties..

Thank you.

 

By Buyer (nongpikajoo-at-gmail-dot-com)Date 2013-06-18 10:16:51


Opinion No. 38 (144888)

 สวยค่ะเคยไปมาแล้ว แต่ขอถามหน่อยค่ะงานผ้าไหมท่าสว่างประจำปี 2556 วันใหนค่ะพอดีกะว่าจะไป

วันงานอีกเลยอยากทราบวันที่แน่นอน  ใครรู้รบกวนตอบหน่อยน่ะค่ะ

By meaw Date 2013-06-22 07:00:54


Opinion No. 39 (144973)

   อยากขอคำแนะนำค่ะว่า ถ้าต้องการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำผ้ามัดหมี่ทุกขั้นตอนที่หมู่บ้านท่าสว่าง เพื่อที่จะนำมาสอนนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัย จะต้องติดต่อกับท่านใดคะ

By ครูพัชรินทร์ (ten_na_ja-at-hotmail-dot-com)Date 2013-09-17 14:45:15


Opinion No. 40 (145209)

 

ศิลปไหมไทยสุรินทร์ ยิ่งใหญ่นัก  แลประจักษ์แก่ผู้มาเยือนยินถิ่นท่าสว่าง

อลังการณ์ไหมไทยถิ่นใจกลาง     เหมือนมนต์ขลังเมื่อได้ยลชมไหมสุรินทร์

By คนรักถิ่น Date 2014-04-28 22:08:38[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail
Authentication Code *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.