ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Search

dot
dot
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ General Information
dot
bulletประวัติความเป็นมา History Background of Surin
bulletข้อมูลพื้นฐาน (Folio) จังหวัดสุรินทร์
bulletการเดินทาง Traffic
bulletเทศกาลงานประเพณี Events&Festivals
bulletจะกินที่ไหนดี Restaurants
bulletค่ำนี้นอนไหน Hotel / Accomodation
dot
ข้อมูลด้านท่องเที่ยว Tourism Information
dot
bulletแหล่งท่องเที่ยว Tourism Attractions
bulletสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว Product&Souvenirs
bulletแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ Surin Tourist Map
bulletสถิติการท่องเที่ยว Tourist Arrivals
bulletมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
bulletเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
bulletกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
dot
ข้อมูลด้านกีฬาและนันทนาการ Sports Information
dot
bulletกฎกติกากีฬาประเภทต่าง ๆ
bulletปฏิทินกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2555
bulletเครือข่ายด้านการกีฬา
bulletคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุรินทร์
dot
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
bulletยุทธศาสตร์การกีฬา
dot
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
dot
bulletระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Network Links
dot
จังหวัดสุรินทร์ Surin Province
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletศูนย์คชศาสตร์ Elephant Study Center
bulletท่องเที่ยวเชิงเกษตร AGRO Tourism
bulletเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Administration Organization
bulletชุมชนเขวาสินรินทร์
สโมสรฟุตบอลสุรินทร์ ซิตี้
สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
dot
Picture Gallery
dot
dot
ติดต่อสำนักงาน Contact us
dot
สทกจ.สุรินทร์
bulletSuggest/Comment/รับเรื่องร้องเรียน Complaint
bulletกระทู้
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)
วัดเขาศาลา article
วัดเขาศาลา (พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร)  Khao Sala Temple (Khao Sala Atulthanajaro Budda Park)
  

                ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 17 กม. ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยจรัส เป็นแหล่งเรียนทางพุทธศาสนา และศึกษาธรรมชาติ บริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขาที่สมบูรณ์ มีหน้าผาสูงชันเรียกว่า ผานางคอย มีอ่างเก็บน้ำห้วยจรัสอยู่ด้านล่าง

          It is located in Tambol Charas at Amphoe Buachet (17 kilometers from Amphoe Buachet) and is close to Charas Water Reservoir.  It is knowledge place of Buddha Teching and natural Study.  The scenery is quite spectacular with abundant forest hill landscape, a steep cliff called Pha Nang Khoi where Charas Water Reservoir is situated below.

 

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร


พุทธ อุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบ มีเนื้อที่ ครอบคลุม ประมาณ 10,865 ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสมุนไพรหายาก รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร มีทัศนียภาพที่งดงาม สภาพแวดล้อมเงียบสงบร่มเย็น เหมาะกับการศึกษาปฏิบัติธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่ง ผืนป่าบางส่วนติดชายแดนไทย-กัมพูชา ถึงแม้ว่าจะมีร่องรอยการตัดไม้ทำลายป่าให้เห็นอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ป่าทั้งผืนแห่งนี้ จัดได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในอิสานใต้ของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ.2536 กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้น (ปัจจุบัน กรมป่าไม้ อยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้ประกาศบริเวณพื้นที่ป่าเป็นเขตพุทธอุทยาน ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามความคิดริเริ่มของพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.กกล.สุรนารี โดยมี เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 คณะกรรมการวัดได้มีมติในการจัดสร้างพระอุโบสถเพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในมหา มงคลวโรกาสครั้งนั้น ลักษณะพระอุโบสถเป็นทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ผลจากพลังศรัทธาสามัคคี และความมานะพยายามของพระครูภาวนาวิทยาคม (เยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าอาวาส ตลอดจนคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และ พุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่ได้ร่วมเสียสละกำลังกาย และทุนทรัพย์ อุปถัมภ์การก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบทางราชการแต่อย่างใด และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2541 เพื่อให้เป็นการสมบูรณ์ตามแบบพระธรรมวินัย และทางวัดได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยมี พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธี 

ในปี พ.ศ.2547 นอกเหนือจากมีพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตแล้ว ก่อนหน้านี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เลือกพุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรแห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้า ราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สมัครใจมาปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักธรรมทางพระ พุทธศาสนา 

แหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยว Thai Silk Village
วนอุทยานพนมสวาย
ปราสาทตาวาย
หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ article
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง article
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
วนอุทยานป่าสนหนองคู article
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง article
ปราสาทช่างปี่
ปราสาทยายเหงา article
ปราสาทเมืองที
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทภูมิโปน
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
ปราสาทศีขรภูมิ หรือ ปราสาทบ้านระแงง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ article
อนุสาวรีย์ พระยาสุรินทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง(ปุม)
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง[1]

Opinion No. 1 (8720)

ข้อมูลแต่ละสถานที่น้อยไปหน่อย...

 

By เด็กกวนตีน09 Date 2009-07-01 12:28:31


Opinion No. 2 (133473)

I love khaosala


By sss Date 2010-03-11 15:43:55


Opinion No. 3 (134462)
เธญเธขเธฒเธเนƒเธซเน‰เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธกเธฒเธเธเธงเนˆเธฒ เน€เธžเธฃเธฒเธฐเน€เธฃเธดเนˆเธกเธกเธตเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธˆเธฒเธเธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธ•เนˆเธฒเธ‡เน†เน€เธ‚เน‰เธฒเน„เธ›เธจเธถเธเธฉเธฒเธ”เธนเธ‡เธฒเธ™เธกเธฒเธเธ‚เธฑเน‰เธ™เนเธฅเน‰เธง เธ–เน‰เธฒเน€เธฃเธฒเธ—เธณเนƒเธซเน‰เน€เธˆเธฃเธดเธเน€เธ‚เธฒเธกเธฒเนเธฅเน‰เธงเน€เธ‚เธฒเธ›เธฃเธฐเธ—เธฑเธšเนƒเธˆ เน€เธ‚เธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธšเธญเธเธ•เนˆเธญเน† เนเธฅเธฐเธกเธฒเธญเธตเธเน€เธฃเธทเนˆเธญเธขเน†
By เธ„เธ™เธชเธธเธฃเธดเธ™เธ—เธฃเนŒ Date 2010-08-27 15:31:51[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail
Authentication Code *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.