เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 8th SIFF Surin International Folklore Festival

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดงานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่ตระการตา โดยนักแสดงกว่า 300 ชีวิต จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตุรกี อิสราเอล บัลแกเรีย ลัตเวีย ยูเครน รัสเซีย อินเดีย เนปาล ศรีลังกา จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และประเทศไทย พบกับกิจกรรม : การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ การสัมมนาทางวิชาการ การแสดงแบบผ้า และชุดแต่งกายนานาชาติ การชุมนุมสันติภาพโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 4404 1590, 0 4404 1631, 0 4451 5227 www.srru.ac.th/org/culturesrru

8th SIFF Surin International Folklore Festival. 15-25 January 2013 At Surindra Rajabhat University. Participate in fabulous performances from more than 300 delegates around the world USA, Turkey, Israel, Bulgaria, Latvia, Ukraine Russia, India, Nepal, Sri Lanka, China, Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Lao PDR. Cambodia, Myanmar and Thailand. Activities : International Folklore Performances, Academic Conference, International Fashion Show, Collaborate With World Peace Jamboree.

For more information ►Tel.0 4404 1590, 0 4404 1631, 0 4451 5227 www.srru.ac.th/org/culturesrru